Thực nghiệm
Tâm thành cảm ứng

Tâm thành cảm ứng

07/10/2017 1:23 Chiều

Vào những năm tám mươi của thế kỷ trước, đời sống người dân thật khó khăn, thiếu thốn đủ điều. Ấy vậy mà tôi may mắn sinh ra trong một gia đình tương đối đầy đủ. Nhờ ba mẹ tần tảo bán buôn nên anh em tôi ăn học ...