Thực nghiệm
Chấp nhận cảm xúc tiêu cực giúp cải thiện tinh thần

Chấp nhận cảm xúc tiêu cực giúp cải thiện tinh thần

04/11/2017 5:59 Sáng

Nếu bạn đang cảm thấy mất tinh thần, một trong những cách tốt nhất để ngăn chặn các diễn tiến xấu hơn là hãy chấp nhận các cảm xúc đó của bản thân. Cố công chống chọi với nỗi buồn hay các cảm xúc tiêu cực có thể làm ...