Thực nghiệm
Con đường tâm linh của người Phật tử

Con đường tâm linh của người Phật tử

07/02/2018 9:34 Chiều

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về đời sống tinh thần và cội nguồn của mình. Vì thế, con đường tâm linh đã được nhiều người lý giải, triển khai theo nhiều hướng khác nhau. Người Phật ...