Thực nghiệm
Sự yên lặng cần thiết cho não bộ

Sự yên lặng cần thiết cho não bộ

20/03/2018 8:56 Chiều

Một nghiên cứu năm 2013 phát hành trên tạp chí Não bộ, Cấu trúc và Chức năng cho thấy sự yên lặng quan trọng hơn với não bộ so với chúng ta nghĩ. Các chuyên gia tiến hành nghiên cứu này trên vật thử bằng cách sử dụng các loại tiếng ...