Thực nghiệm
Sống đẹp và chết đẹp

Sống đẹp và chết đẹp

25/08/2018 8:58 Sáng

Sư cô Đẳng Nghiêm hiện đang tu tập tại Tu viện Mộc Lan, Mỹ. Trước khi xuất gia, sư cô đã tốt nghiệp Y khoa tại UC San Francisco, Mỹ. Dưới đây là bài chia sẻ của sư cô, được trích từ Lá thư Làng Mai năm 2005. Hình ...