Thực nghiệm
Chậm lại để đi được xa hơn

Chậm lại để đi được xa hơn

07/04/2018 10:52 Sáng

Dù ở bất cứ nơi nào, từ ngày này qua ngày khác, quả đất đều đang chuyển động với cùng một tốc độ. Nhưng trong thế giới hiện đại, chúng ta tự thuyết phục mình rằng “thế giới đang chuyển động nhanh hơn” và chính tốc độ đó “tham ...