Thực nghiệm
Bình Thuận: Ban Trị sự GHPGVN thị xã Lagi đã tổ chức tác pháp kiết giới An cư

Bình Thuận: Ban Trị sự GHPGVN thị xã Lagi đã tổ chức tác pháp kiết giới An cư

12/06/2020 3:35 Chiều

 Sáng ngày 10/06/2020 (nhằm 19/4 nhuận năm Canh Tý), Ban Trị sự GHPGVN thị xã Lagi đã tổ chức tác pháp kiết giới An cư PL.2564 tại Tổ đình Pháp Hội – Văn phòng BTS GHPGVN thị xã, để chư Tôn đức Tăng Ni, hành giả nhóm họp tịnh tu, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới -Định -Tuệ, lợi ...