Phật học
Rèn luyện ba ngàn oai nghi

Rèn luyện ba ngàn oai nghi

28/08/2017 11:23 Chiều

(Bài giảng ngày 29-6-2017, tại trường hạ chùa Phổ Quang, Q.Tân Bình, TP.HCM) GN – Kinh Pháp hoa do Phật Thích Ca nói và Phật Oai Âm Vương, Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, Phật Đại Thông Trí Thắng… cũng nói kinh Pháp hoa, tức ba đời chư Phật đều nói kinh  Pháp hoa. Trước ...