Phật học
Học Phật để chuyển hóa chính mình

Học Phật để chuyển hóa chính mình

14/02/2018 11:49 Sáng

Có người trẻ, người tuổi xưa nay hiếm đã cùng đến học Phật ở khoa Đào tạo từ xa (Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM). Ở họ, toát lên niềm khao khát được học để chuyển hóa mình mỗi ngày từ thân, khẩu, ý qua việc thực tập ...