Phật học
Nghiệp ai nấy mang, duyên ai nấy nhận

Nghiệp ai nấy mang, duyên ai nấy nhận

28/11/2019 5:54 Chiều

Nếu chúng ta hiểu rõ nghiệp luật, thì chúng ta sẽ cảm nghiệm thấy sống một cuộc đời lương thiện quan trọng đến như thế nào trong khi chúng ta còn sống. Đợi đến lúc chết thì sẽ quá muộn. Ảnh minh họa Là nhà sư đôi khi tôi ...