Phật học
cần hiểu đúng chữ “Tu” trong Phật giáo

cần hiểu đúng chữ “Tu” trong Phật giáo

21/08/2019 9:32 Sáng

Tu nghĩa là sửa đổi tâm tính của bản thân theo hướng tốt hơn, lương thiện hơn. Nhưng tốt và lương thiện phải dựa trên nền tảng nào mới đúng chuẩn mực chân lý? Bởi do hiểu chưa sâu nên rất nhiều người mặc dù rất siêng năng tu ...