Tu học
Làm chủ thời gian của chính mình

Làm chủ thời gian của chính mình

25/06/2017 1:59 Chiều

Về tác giả: Dzigar Kongtrul Rinpoche sinh ra ở miền Bắc Ấn Độ, nhưng hiện sống ở miền Nam Colorado, Hoa Kỳ. Ông là sáng lập viên của Mangala Shri Bhuti, tổ chức chuyên nghiên cứu và thực hành giáo lý của dòng truyền thừa Longchen Nyingthik thuộc Phật ...