Tu học
Nén nhang, lễ phẩm & lòng thành

Nén nhang, lễ phẩm & lòng thành

24/03/2019 4:25 Chiều

Đối với tôn giáo, việc thực hành nghi lễ, cầu nguyện là điều không thể thiếu. Nhưng, thực hành nghi lễ, cầu nguyện, dâng cúng phẩm vật như thế nào để mang lại lợi lạc là một điều cần tìm hiểu để làm cho đúng, nhất là hiện nay, ...