Tu học
Tự tử có thực sự chấm dứt khổ đau?

Tự tử có thực sự chấm dứt khổ đau?

12/05/2018 5:15 Sáng

Khi tâm tràn đầy thất vọng, chán nản và ý nghĩ muốn chấm dứt cuộc sống khởi lên, tôi có thể làm gì? Hãy cầu cứu. Tất cả chúng ta ai cũng từng trải qua thất vọng, chán nản lúc này hay lúc khác. Khi các cảm giác này ...