Tu học
Ý nghĩa khi Đức Phật một tay chỉ trời, một chỉ đất và câu nói Duy ngã độc tôn

Ý nghĩa khi Đức Phật một tay chỉ trời, một chỉ đất và câu nói Duy ngã độc tôn

16/05/2019 1:21 Chiều

Ngày Lễ Phật đản, chúng ta thường được nghe nhắc đến hình ảnh Đức Phật mới ra đời đi bảy bước, tay chỉ trời tay chỉ đất, nói: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhưng ý nghĩa của câu nói này thì không phải Phật tử nào ...