Các loại khác
Phần mềm Kinh sách điện tử tiếng Việt

Phần mềm Kinh sách điện tử tiếng Việt

02/11/2013 7:27 Sáng

Chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni. Cùng quý hành giả Phật tử, các nhà nghiên cứu gần xa.  Sau hơn một năm chuẩn bị về nội dung, kỹ thuật, mỹ thuật; đến nay Ban biên tập đã hoàn thành và cho ra đời bản ...