Ấn phẩm
Đón đọc bộ sách “Phật pháp bách vấn”

Đón đọc bộ sách “Phật pháp bách vấn”

30/11/2013 11:09 Sáng

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu Phật pháp ngày càng cao của Phật tử và những người quan tâm đến Phật giáo, tuần báo Giác Ngộ đã mở hai chuyên mục Phật học thường thức và Tư vấn bạn đọc.  Trong thời gian qua, hai chuyên ...