Ấn phẩm
Hãy sống ở thể chủ động: Sách của doanh nhân Việt

Hãy sống ở thể chủ động: Sách của doanh nhân Việt

23/04/2014 3:39 Chiều

“Hãy sống ở thể chủ động” là tên cuốn sách và cũng là phương châm sống của tác giả Nguyễn Tuấn Quỳnh trong suốt những năm qua. Anh hiểu rằng, đối với những người trẻ, những bước đầu tiên trên quãng đường đời luôn mang lại rất nhiều thử ...