Phim ảnh
Bên trong ngôi đền Maya Devi ở Lâm Tỳ Ni

Bên trong ngôi đền Maya Devi ở Lâm Tỳ Ni

11/12/2014 10:59 Sáng

Dự kiến quy hoạch tổng thể để biến khu vực ở miền nam Nepal thành một trung tâm hòa bình toàn cầu và cũng là trung tâm học tập Phật giáo mà đã được công bố gần đây. Theo đề nghị của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hàn ...