Media
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH “MẠN ĐÀM CÂU CHUYỆN BÊN TÁCH TRÀ” SANG NGÀY 03/11

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH “MẠN ĐÀM CÂU CHUYỆN BÊN TÁCH TRÀ” SANG NGÀY 03/11

24/10/2018 12:11 Sáng

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH “MẠN ĐÀM CÂU CHUYỆN BÊN TÁCH TRÀ” TỪ NGÀY 27/10 SANG NGÀY 03/11 Kính thưa quý vị, BTC cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và đồng hành. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo đến quý vị chương trình “Mạn đàm câu ...