Media
CLCS 117: Tuổi trẻ- Lý tưởng sống từ những điều bình dị

CLCS 117: Tuổi trẻ- Lý tưởng sống từ những điều bình dị

05/12/2017 12:51 Chiều

“Tuổi trẻ- Lý tưởng sống từ những điều bình dị” là đề tài của buổi Pháp thoại trong chương trình Chất lượng cuộc sống lần thứ 117 tại nhà hàng chay Mandala số 110 Sương Nguyệt Ánh, Q.1 , TPHCM. Chương trình bắt đầu lúc 13h00, ngày 30/12/2017 . ...