Trải nghiệm
Những ấn tượng về một chuyến hành hương Myanmar

Những ấn tượng về một chuyến hành hương Myanmar

04/03/2017 9:44 Sáng

Mùa xuân thường gợi mở những hy vọng mới, như một quy luật của tự nhiên và của cuộc đời. Nhưng cái mới cũng bắt đầu từ cái cũ. Bên chén trà gặp mặt đầu năm nay, chúng tôi ngồi ôn lại chuyến hành hương đến Myanmar trong năm ...