Thánh tích
Huyền thoại về núi Kailash và hồ Manasarovar ở Tây Tạng

Huyền thoại về núi Kailash và hồ Manasarovar ở Tây Tạng

15/09/2014 5:03 Chiều

TGPG.VN – Núi Kailash và hồ Manasarovar chỉ là hai địa danh trong toàn xứ Tây Tạng đã được Đức Phật ghé thăm, đi cùng với Ngài là năm trăm vị A-la-hán. Trong quá trình chuyển pháp luân, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giải thích nhiều về những ...