Đặc trưng
Đừng giận cá chém thớt

Đừng giận cá chém thớt

28/11/2019 6:13 Chiều

Ta phải biết phương thức chăm sóc cả thân và tâm để tháo gỡ sân hận. Đừng cho tâm lý sân biểu hiện thành thái độ nóng giận, quát tháo, chửi bới, đánh đập, nguyền rủa, hù doạ, thương tổn, loại trừ, chiến tranh… Thái độ biểu đạt khác ...