Đặc trưng
Lặng nhìn cuộc sống

Lặng nhìn cuộc sống

18/02/2020 8:46 Sáng

Cố bước nhẹ trên con đường đầy rẫy chông gai, nó như muốn ngã quỵ thoi thóp trong từng hơi thở. Rõ hay rằng, quay cuồng giữa con sóng ba đào để dựng đứng lại chí trượng phu ắt phải đánh đổi những gì người ta có được. Bữa ...