Đặc trưng
Đức phật dạy về quả báo khi ngoại tình

Đức phật dạy về quả báo khi ngoại tình

19/04/2019 10:00 Sáng

Những hình phạt, sự đớn đau mà địa ngục vô gián giáng lên đầu người phạm tội này sẽ khiến bạn ngàn vạn lần ước mình đã không bước chân vào con đường tội lỗi.   Quả báo về ngoại tình   Đức phật ví một người ngoại tình ...