Xã hội
Cuộc đời của thiền sư Thích Nhất Hạnh

Cuộc đời của thiền sư Thích Nhất Hạnh

07/11/2018 10:46 Sáng

Thiền sư Thích Nhất Hạnh là lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn ở phương Tây và tích cực thúc đẩy hòa bình. Thiền sư Thích Nhất Hạnh thắp hương ở chánh điện chùa Từ Hiếu ngày 30/10. Ảnh: Võ Thạnh. Thiền sư Thích Nhất Hạnh ngày 28/10 ...