Xã hội
Tiếng kêu cứu đầy bức xúc

Tiếng kêu cứu đầy bức xúc

07/10/2018 5:14 Chiều

Đưa con đến Trung tâm Hỗ trợ-Phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật TP.HCM, một người cha có con bị tự kỷ bày tỏ nỗi khổ “hết đường đi”, và “đòi chết” nếu như ông Nguyễn Thanh Tâm – Giám đốc Trung tâm không nhận đứa ...