Xã hội
Bố thí cho người khác hay khơi dậy thiện tâm trong họ?

Bố thí cho người khác hay khơi dậy thiện tâm trong họ?

02/05/2019 6:41 Sáng

Cho người khác tiền bạc không bằng khơi dậy thiện tâm trong họ, bởi thiện tâm mới là điều cơ bản nhất quyết định cuộc sống và tương lai của một con người. Mặt Trời đứng bóng, nắng chớm thu giòn tan nhưng oi nồng khó tả. Trên con ...