Môi trường
26.000 sinh viên thắt ruy băng xanh kêu gọi không xả rác

26.000 sinh viên thắt ruy băng xanh kêu gọi không xả rác

22/10/2014 9:46 Sáng

Mỗi sợi ruy băng thắt trên kính xe tượng trưng lời cam kết không xả rác để giữ VN tươi đẹp, trong chiến dịch “Tháng ruy băng xanh 2014” kể từ ngày 19/10.  Một bạn trẻ đang phát dây ruy băng cho khách nước ngoài  và lan tỏa thông điệp cam kết không xả rác ...