Ăn chay
Quân đội Na Uy ăn chay mỗi thứ hai trong tuần

Quân đội Na Uy ăn chay mỗi thứ hai trong tuần

26/11/2013 4:50 Chiều

Tại một căn cứ chính của quân đội Na Uy, thức ăn chay mỗi thứ hai trong tuần đã được phục vụ cho binh sĩ. Sắp tới, toàn thể quân đội Na Uy, kể cả những đơn vị tại hải ngoại, cũng sẽ theo chính sách này. Ước tính hàng năm quân đội Na Uy sẽ giảm ...