Ăn chay
Chuyện “lạ” ở một quán cơm chay Sài Gòn

Chuyện “lạ” ở một quán cơm chay Sài Gòn

22/01/2014 6:23 Chiều

Những người bán ve chai già cả, quanh năm sống nhờ vào những món đồ cũ nát… nhưng họ sẵn sàng, tự nguyện góp thêm vài cân gạo, mớ rau… đùm bọc nhau lúc sớm trưa. Xúc động tờ 5 ngàn của bà cụ bán ve chai Một buổi ...