Ăn chay
Sát sanh và bệnh tật

Sát sanh và bệnh tật

20/08/2014 2:51 Chiều

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều người thích việc sát sinh và có rất ít người tôn trọng sự sống. Ða số chỉ biết làm thế nào để giết, chứ hoàn toàn thờ ơ với việc phóng sinh. Khi bạn giết một sinh vật, sinh vật ấy ...