Ăn chay
Khởi động Ngày Chay Thế giới

Khởi động Ngày Chay Thế giới

13/01/2016 11:24 Sáng

Hội Từ thiện Từ Tế đã khởi động Ngày Chay Thế giới hôm qua (11-1) nhằm thúc đẩy một chế độ ăn chay, và kêu gọi mọi người ủng hộ nỗ lực trên bằng cách ký tên thỉnh nguyện Ngày Chay Thế giới. Một phái đoàn của Hội đã ...