Cộng đồng

Chuyên mục ‘Phật giáo và môi trường bền vững’ chuẩn bị ra mắt

17/05/2019 10:26 Sáng

Năm 1992, “Hội nghị biến đổi khí hậu toàn cầu” của Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil chủ yếu là phát đi thông điệp cứu vớt trái đất. Hội nghị đã đạt được một số thoả thuận về việc bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên động vật, thực vật. Thế kỷ 21 ...