Truyện Ngắn – Tùy Bút
Những người ngồi ở… “hiên đời”

Những người ngồi ở… “hiên đời”

21/10/2017 2:27 Chiều

Tôi đã đến rất nhiều trung tâm xã hội, nơi đó nuôi dưỡng những người già không nơi nương tựa, hoặc có con cái nhưng con cái không nuôi nổi. Tôi đã bắt gặp ở Trung tâm Xã hội Bình Định hình ảnh một cụ già cứ ngồi trước ...