Truyện Ngắn – Tùy Bút

Đám tang và sự đời

19/10/2017 5:09 Sáng

Cạnh nhà tôi có một đám tang. Người quá cố là một cụ già gần 80 tuổi. Nghe nói cụ ông mất đã ba mươi năm, con thì đông nhưng hiếm khi thấy chúng về thăm hỏi mẹ mình, đổi lại sự chăm sóc trách nhiệm làm con chung ...