Truyện Ngắn – Tùy Bút
Từ chàng trai hiếu thành nhà sư hiền

Từ chàng trai hiếu thành nhà sư hiền

03/03/2018 3:37 Chiều

Cách nay 5 năm (năm 2013), trên Giác Ngộ có bài viết “Mẹ xuất gia, con thành người tốt…” kể câu chuyện xúc động của SC.Liên Đức (tu tại tịnh xá Ngọc Phước, Q.12, TP.HCM) là thân mẫu của bạn Nguyễn Quốc Hoàng Nam (ăn chay từ năm 4 tuổi, có hiếu, ...