Truyện Ngắn – Tùy Bút
Chịu thiệt

Chịu thiệt

18/10/2018 9:57 Chiều

Ba tôi không phải là thầy đồ nhưng cũng có đọc sách thánh hiền, những sách của đạo Nho xưa dạy về đạo trời, về luân lý đạo đức như Minh tâm bửu giám, Tam tự kinh… Ông là một nông dân ‘chính hiệu’. Cuộc đời ông cũng bình ...