Truyện Ngắn – Tùy Bút
Hoa vạn thọ

Hoa vạn thọ

22/10/2018 5:44 Sáng

Ngày hôm kia hoa vạn thọ được các thầy và sư cô ban thị giả đặt khắp nơi xung quanh thất Nhìn Xa để mừng ngày tiếp nối của Thầy. Con đường đi lên cốc sáng hôm ấy thật là yên tĩnh và mát mẻ. Con chậm rãi bước ...