Truyện Ngắn – Tùy Bút
Miếng ngon cho con

Miếng ngon cho con

23/08/2018 12:52 Chiều

1. Tôi hỏi, ba mạ quen nhau trong hoàn cảnh nào? Mạ nói, hồi đó ôn mệ gả chứ làm gì có chuyện quen nhau. Rồi mạ kể tiếp, lẽ ra hồi đó ôn mệ gả cho người khác chứ không phải là ba. Có mấy người làng bên ...