Truyện Ngắn – Tùy Bút
Truyện ngắn của An Viên: Vì đó là con

Truyện ngắn của An Viên: Vì đó là con

17/06/2019 11:05 Sáng

Mình ơi, tội con quá! Phải cứu lấy con bằng mọi giá. Không thể để con như thế này được. Con ơi, sao người nằm đây không phải là ba mà lại là con… Anh Thuận vò đầu bứt tóc, đôi mắt thâm quầng ầng ậc nước. Ngồi bên ...