Truyện Ngắn – Tùy Bút
Xuân có đi, có đến

Xuân có đi, có đến

11/02/2017 10:39 Sáng

Thật tình tôi chẳng biết xuân có tự bao giờ để mà định nghĩa. Xuân cứ y như ngàn hoa nở mà chẳng biết hoa nào nở sớm hoa nào nở muộn vì vốn tất cả đều là sự biến thiên của quy luật tự nhiên hay là tất ...