Truyện Ngắn – Tùy Bút
Cuộc sống cho ta những yêu thương

Cuộc sống cho ta những yêu thương

06/01/2017 11:01 Chiều

Mỗi sáng mình ngồi yên để nghe cõi lòng, để cảm nhận sự sống, để cảm thấy ấm áp linh hồn, để viết cho người thương. Cảnh đẹp như trong tranh. Ảnh: Chân Pháp Đăng Cái đẹp Các bạn thân! Mỗi ngày sống bằng chánh niệm với con tim ...