Truyện Ngắn – Tùy Bút
Tiếng chuông trôi trên sông

Tiếng chuông trôi trên sông

15/05/2017 5:38 Sáng

Chỗ bờ sông có một chiếc xuồng, mỗi chiều thấy chú tiểu chèo xuồng đến đó. Chú cắm những cây tre lên bờ đất phù sa mới. Mấy chú giăng câu ngang qua có hỏi “chú mần (làm) vậy chi?”. Chú tiểu cười, “cho đất có chưn (chân) đi”. ...