Truyện Ngắn – Tùy Bút
Nguyện ước của mẹ

Nguyện ước của mẹ

27/08/2017 4:18 Chiều

Mẹ tôi lúc sinh tiền thường tỏ bày với con cháu 3 nguyện  ước: 1-Trước khi chết, mẹ không bị bệnh hoạn phải làm khổ con cháu. 2-Ngày giỗ của mẹ, con cháu có mặt đông đủ. 3-Khi mẹ chết thì đem chôn chứ không hỏa táng. Từ lúc 40 tuổi, ...