Truyện Ngắn – Tùy Bút
Phật tử tại gia đầu tiên ở Việt Nam là ai?

Phật tử tại gia đầu tiên ở Việt Nam là ai?

29/09/2019 3:50 Chiều

Đó chính là Chử Đồng Tử, một trong Tứ Bất tử có ảnh hưởng sâu sắc trong văn hóa và tín ngưỡng Việt Nam. Theo truyền thuyết dân gian, Chử Đồng Tử sinh ra tại làng Chử Xá, thuộc Gia Lâm (Hà Nội) ngày nay. Gia cảnh bần hàn, ...