Truyện Ngắn – Tùy Bút
Tấm lòng người mẹ

Tấm lòng người mẹ

23/06/2018 6:44 Sáng

Bà ta thều thào nói. Tôi không biết do bà vốn là người ăn nói nhỏ nhẹ hay bà sợ nói to mọi người trong cơ quan nghe thấy. Chỉ biết từ đầu chí cuối bà nói rất nhỏ, có lúc tôi nghe còn không rõ. Bà nói nhiều ...