Truyện Ngắn – Tùy Bút
Chuyện mần ăn ở chùa chiền quê tôi

Chuyện mần ăn ở chùa chiền quê tôi

09/12/2017 12:15 Chiều

Mần ăn, nói theo từ địa phương miền Tây Nam bộ – bao hàm hoạt động sản sinh lợi nhuận vật chất tài chính như mua bán kinh doanh, sản xuất, dịch vụ… Có lẽ tương đương từ bà con ngoài Bắc gọi “làm kinh tế”. Chùa chiền, cửa ...