Mạn đàm
Nghiệp chi phối đời sống nhân sinh

Nghiệp chi phối đời sống nhân sinh

25/09/2019 10:50 Sáng

 Ngày còn bán hàng rong ngoài đường, tôi gặp một phụ nữ, tuổi đã ngoài ba mươi. Mỗi lần chờ đi khách, chị hay ngồi nói chuyện với tôi. Người không xinh xắn, bụng lớn ngực lép, đi thì chân này đá chân kia, nhưng khá đắt khách. Bẵng ...