Mạn đàm
8 biểu tượng phổ biến nhất trong Phật giáo

8 biểu tượng phổ biến nhất trong Phật giáo

28/09/2019 4:25 Chiều

Tám biểu tượng dưới đây là tám biểu tượng thường được thấy nhất trong các biểu tượng liên quan tới Phật giáo trừ tượng Phật. Bông sen, bánh xe Pháp, stupa (tháp xá lợi) là 3 biểu tượng thường xuyên xuất hiện tại các chùa và các tu viện ...