Mạn đàm
Buông xả hơn thua nhưng không im lặng

Buông xả hơn thua nhưng không im lặng

04/11/2019 9:25 Chiều

Trong cuộc sống, dù khôn khéo hay thánh thiện đến mấy thì không một ai có thể tránh khỏi bị miệng lưỡi người đời chê trách, chỉ trích, gièm pha, thậm chí là mắng chửi. Ngay cả Đức Phật cũng còn bị người ta phỉ báng, mạ lỵ huống ...