Mạn đàm
Luận bàn về kiếp luân hồi

Luận bàn về kiếp luân hồi

03/11/2019 10:21 Sáng

Kiếp luân hồi là ngôi nhà chung của nhân loại, thoạt nghĩ kiếp luân hồi là chuyện cao siêu trong Phật Pháp, tuy nhiên đây được coi là vòng xoay trong muôn loài dù được thừa nhận hay không, thuyết luân hồi là sự hiển nhiên có thực trong ...