Mạn đàm
Làm sống dậy mùa xuân

Làm sống dậy mùa xuân

23/10/2019 3:28 Chiều

Đi trên con đường của Bồ-tát, ngày nay, ta không chỉ riêng cần lắng nghe nhau. Hạnh lắng nghe của một vị Bồ-tát không chỉ gói gọn trong cộng đồng hay xã hội con người, ta còn phải lắng nghe tiếng kêu của tự nhiên, của vạn loại đã ...