Mạn đàm
Luôn nghĩ về người khác nhiều hơn là chính mình

Luôn nghĩ về người khác nhiều hơn là chính mình

21/12/2019 11:45 Sáng

Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân của nhỏ nhen, nghi kỵ, cay nghiệt, thì hãy nhớ rằng ngoài kia còn có lắm người phải chịu những điều tồi tệ hơn thế nữa. Cho nên, đừng ngước lên để rồi so đo, toan tính, hãy tập nhìn xuống ...