Mạn đàm
Cậu chuyện về tỷ phú cận kề cái chết và bài học từ Đức Phật

Cậu chuyện về tỷ phú cận kề cái chết và bài học từ Đức Phật

21/08/2019 4:32 Chiều

Cuộc sống không phải ta lúc nào cũng chỉ mải miết lao ra bên ngoài tìm kiếm tiền bạc, danh vọng. Chúng ta cần dành thời gian cho mình, cho đi và buông bỏ những gì phiền não. Hãy trân trọng những gì bạn đang có, bạn sẽ thấy ...