Mạn đàm
Câu Chuyện Bên Tách Trà “Làm từ thiện, giúp người đúng cách”

Câu Chuyện Bên Tách Trà “Làm từ thiện, giúp người đúng cách”

13/08/2017 1:27 Sáng

Chiều ngày 12/08 tại nhà hàng Việt Chay đã diễn ra buổi mạn đàm Câu Chuyện Bên Tách Trà” Đây là buổi mạn đàm đầu tiên với chủ đề “Làm từ thiện, giúp người đúng cách” do công ty truyền thông Mani media phối hợp cùng nhà hàng Việt ...