Mạn đàm
Ở tuổi 40, người ta cần nhất là điều gì?

Ở tuổi 40, người ta cần nhất là điều gì?

24/03/2019 4:34 Chiều

Con người luôn có những dấu mốc quan trọng trong đời. Vậy đến độ tuổi 40 người ta cần nhất là điều gì? Tuổi 40 của sự chín chắn Tuổi thiếu niên cũng là tuổi học trò, khi ấy các lý tưởng sống còn chưa định hình. Chúng ta ...