Mạn đàm
Tiền không mua được thần chết

Tiền không mua được thần chết

17/07/2020 9:13 Chiều

Cuộc đời như áng mây trôi, khi tan, khi hợp, khi được, khi mất, khi có, khi không luôn biến chuyển đổi thay không ngừng nghỉ, chúng ta hãy cố gắng tu hành để vượt qua sống chết khổ đau. Có một thứ giá trị nhất mà cuộc sống ...