Bên tách trà
Xuất bản ấn phẩm tôn giáo – xin đừng tùy tiện

Xuất bản ấn phẩm tôn giáo – xin đừng tùy tiện

16/07/2018 5:32 Sáng

Với các chính sách cởi mở của đất nước, nhiều năm trở lại đây, những ấn phẩm tôn giáo, hay có nội dung liên quan đến tôn giáo, trong đó có Phật giáo, ra đời ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên, đã có không ít những ấn phẩm “mượn” ...