Bên tách trà
Một thế giới đầy bạo lực

Một thế giới đầy bạo lực

15/11/2018 6:06 Sáng

Muốn buông bỏ được tất cả những thứ này phải có Trí Tuệ và lòng Từ Bi. Đó là con đường duy nhất. Van vái, cầu nguyện Thần linh không giúp ích được gì cả. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng đừng cầu nguyện sau những cuộc thảm ...