Bên tách trà
Hãy biết chuyển hướng cuộc đời mình!

Hãy biết chuyển hướng cuộc đời mình!

05/08/2020 9:25 Sáng

Đường đời khúc khuỷu quanh co, biết chuyển hướng thì chuyện dù xấu tới đâu cũng thành ‘hảo sự’. Nước mềm mại mới có thể chảy ra tới biển sâu, vậy nên làm người biết thay đổi tâm thái, chuyển hướng trong tâm thì chuyện xấu cũng ắt sẽ ...