Bên tách trà
Thấy mọi thứ đang vận động để lặng yên

Thấy mọi thứ đang vận động để lặng yên

21/05/2019 10:30 Sáng

Ai chịu lắng lòng một chút đều sẽ thấy mọi thứ ở đời đang vận động, trôi chảy.  Sự vận hành, biến chuyển liên tục là bản chất của thân tâm và thế giới. Mọi khổ đau của con người là vô thường nhưng trong sâu thẳm lại mong muốn những gì mình yêu thích mãi đứng yên. Trong khi cái sinh mạng của ...