Bên tách trà
Không có lý do cho sự tùy tiện với ảnh tượng tôn giáo

Không có lý do cho sự tùy tiện với ảnh tượng tôn giáo

19/01/2019 7:33 Sáng

Đó là lời khẳng định mạnh mẽ của chư vị giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN trong cuộc trao đổi mới đây với Báo Giác Ngộ về thực trạng trưng bày và ứng dụng hình ảnh, tranh tượng Phật giáo một cách tùy tiện nơi công cộng, được phản ánh ...