Bên tách trà
Cần thêm nhiều việc làm thiết thực mùa Phật đản

Cần thêm nhiều việc làm thiết thực mùa Phật đản

22/05/2018 5:43 Sáng

 Tôi đã từng rất hạnh phúc khi chứng kiến những thành phố lớn của Việt Nam tổ chức lễ diễu hành xe hoa mừng ngày Phật đản. Khi ấy tôi đã thật sự hạnh phúc nhưng vài năm gần đây, một vài địa phương phải tạm dừng lại với ...