Muốn tăng trưởng công đức phải tự thân thực hiện

24/09/2014 11:10 Sáng

Hỏi: Câu hỏi này dành cho mẹ con. Thầy dạy rằng khi chúng con cầu nguyện cho một người thì thỉnh thoảng lời cầu nguyện đó không có hiệu quả bởi vì người đó chưa tích tập đầy đủ công đức để nhận được lời cầu nguyện đó. Như vậy, có cách nào để chúng con giúp cho người đó có thể tăng trưởng công đức, nếu người đó không biết hoặc không tin vào Phật pháp thì mình có cách nào giúp người đó tăng trưởng công đức hay không, để người đó có thể nhận được lời cầu nguyện đó?

260312giotraidat_53b4c

Ảnh minh họa

Rinpoche: Tôi có một câu hỏi cho bạn. Tôi sẽ hỏi bạn một câu và đó cũng sẽ là câu trả lời dành cho bạn. Hãy cho tôi biết, bạn sẽ làm gì khi cảm thấy khát nước?

Người hỏi: Có thể con sẽ uống một chút nước.

Rinpoche: Được. Khi có người khát nước, bạn sẽ làm gì nếu họ khát mà không chịu uống nước? Bạn sẽ phải làm sao?

Người hỏi: Người đó không uống được nước hay sao ạ?

Rinpoche: Người đó không muốn uống nước. Anh ta khát nhưng không muốn uống nước, thì bạn phải làm sao? [Rinpoche, người hỏi và mọi người cùng cười]

Do đó, vấn đề của bạn tương tự như vậy. Khi một người không tin, không muốn làm bất cứ điều gì cả, bạn hỏi tôi làm cách nào để tăng trưởng công đức cho họ, thì ngay Đức Phật cũng không thể làm được. Làm sao chúng ta có thể? Đức Phật đã rất muốn làm tăng trưởng công đức cho tất cả chúng sinh nhưng Ngài đã không thể làm được. Bởi vì nếu quý vị muốn tăng triển công đức của mình thì tự thân quý vị phải thực hiện. Khi quý vị khát nước thì quý vị phải làm gì? Phải uống nước, được chứ?

Người hỏi: Dạ, con đã hiểu, Rinpoche!

Rinpoche: Do đó điều tốt nhất chúng ta có thể làm là hãy cầu nguyện cho họ. Đó là điều tốt nhất. Từ phía bản thân mình, quý vị hãy làm hết khả năng của mình cho người khác. Do vậy, khi người ta không có tín ngưỡng, không có niềm tin tôn giáo, thì từ phía bạn, bạn chỉ cần cầu nguyện. Cầu nguyện với chư Phật là những gì chúng ta có thể thực hiện.

Theo Dipkar Việt Nam
*** Tựa đề bài viết do TGPG.VN đặt

Các tin đã đăng