Bên tách trà
Phật pháp nhiệm mầu

Phật pháp nhiệm mầu

08/12/2018 3:18 Chiều

Quê tôi vùng nông thôn nghèo, thuở đó làng chưa có trường nên trẻ con trong làng ít đứa được đi học. Tôi khá lớn tuổi mới xin đi học. Ngày ngày tôi đến lớp một mình vì lớp ba học ở đình làng trong khi mấy đứa cùng ...