Bên tách trà
10 nghiệp lành mang lại phước đức

10 nghiệp lành mang lại phước đức

05/12/2019 10:08 Sáng

Người, vật, chim muông, hoa lá, cỏ cây, lâu đài, phố thị, làng mạc… đều nương tựa trên mặt đất. Cũng vậy, chúng sanh hữu tình, các bậc trí tuệ, chư thánh nhơn, đức Phật… cũng do 10 nghiệp lành mà có sắc thân, tướng mạo, y báo, chánh ...