Bên tách trà
Thiền tập cho người bận rộn

Thiền tập cho người bận rộn

25/04/2019 10:00 Sáng

Cuộc sống hiện đại hiếm ai có thể ngồi thiền nhiều giờ liền đều đặn mỗi ngày. Bởi thế cuốn sách “Thiền tập cho người bận rộn” của thầy Nhất Hạnh đã đưa ra một số phương pháp khác đơn giản hơn, như việc gợi ý một số điều ...