Bên tách trà
Cho đi còn hạnh phúc hơn nhận về

Cho đi còn hạnh phúc hơn nhận về

14/09/2020 6:54 Chiều

Hạnh phúc là một điều rất kì diệu, chúng ta chỉ nhận được nó khi đem nó trao cho người khác. Khi đem lại hạnh phúc cho người khác, bạn cũng sẽ thấy hạnh phúc. Bạn có thể tự kiểm chứng điều này. Trên thực tế, trái tim càng ...