Bên tách trà
Sống hạnh phúc hay khổ đau

Sống hạnh phúc hay khổ đau

11/06/2020 8:31 Sáng

Để có cuộc sống an nhiên và vui vẻ trong hiện tại, và an ổn về sau thì ngay nơi tâm đối với mọi sự, mọi việc không khởi chấp. Làm thế nào là không khởi chấp? Là nơi sự hay việc đó bằng cái nhìn chánh niệm hay ...