Bên tách trà
Trăn trở về hoằng pháp thời công nghệ số

Trăn trở về hoằng pháp thời công nghệ số

12/10/2018 8:03 Sáng

Trong hai ngày 29, 30-9, có 33/47 bài tham luận được trình bày tại các phiên thảo luận của Hội thảo Hoằng pháp khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Trong đó nổi bật lên là các trăn trở mang tính thời đại của chư tôn đức hoạt động ...