Bên tách trà
Phật giáo và câu chuyện… vàng mã

Phật giáo và câu chuyện… vàng mã

24/10/2017 5:01 Sáng

T.Ư Giáo hội đã ban hành công văn về việc “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc đưa tang”, trong tinh thần hưởng ứng đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, về việc chấn chỉnh tình trạng rải vàng mã trên đường giao thông. ...