Bên tách trà
Tháng Bảy có phải là… tháng “cô hồn”?

Tháng Bảy có phải là… tháng “cô hồn”?

15/08/2018 10:07 Chiều

Cứ tới tháng Bảy, hễ gặp vấn đề gì trở ngại thì mọi người “đổ thừa” rằng “tháng cô hồn” nên bị vậy và cảm thấy lo lắng, kiêng cữ đủ điều, kiểu mê tín – sợ trong tháng Bảy sẽ không được hanh thông, may mắn. Đức Mục ...