Bên tách trà
Phật giáo hay cơ hội giáo

Phật giáo hay cơ hội giáo

18/06/2018 9:38 Sáng

Là một cư sĩ sơ cơ nhưng tôi lại có suy nghĩ rất hồ đồ và ngu xuẩn khi tự đặt câu hỏi rằng trong mùa An cư Kiết hạ này có bao nhiêu phần trăm quý thầy, quý sư cô, nói cách khác là các nhà sư đang ...