Bên tách trà
Rác nở Hoa

Rác nở Hoa

27/06/2017 7:25 Sáng

Náng nhìn thằng nhỏ đen nhẻm đang cười hi hi. Người phụ nữ trạc tuổi Náng, hẳn là mẹ nó, đang lui cui xếp mớ ve chai lên chiếc xe ba gác. Cu cậu vừa phụ mẹ, vừa rao ai ve chai bán hôn. Đến khi chất giọng lảnh ...