Bên tách trà
Sự tích Táo Quân ngày 23 tháng chạp

Sự tích Táo Quân ngày 23 tháng chạp

23/01/2018 4:01 Chiều

Vào cuối năm âm lịch, ngày 23 tháng chạp, táo quân lên chầu Ngọc Hoàng tâu lại mọi điều đã xảy ra trong nhà mình ở…. Tục lệ ngày 23 Tết tiễn ông Táo về trời của người Việt Nam Mấy trăm năm trước đây có một cặp vợ ...